KALİTE POLİTİKASI

     Firma üst yönetimimiz tarafından, firmamız amaçlarını belirten ve hedeflerine yol gösteren, sürekli geliştirmeyi amaçlayan ve bu konuda taahhüdünü belirten kalite politikamızı belirleyerek, imzalamış ve yayınlamıştır. Bu politika verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımıza iletilerek anlamaları ve kavramaları sağlanmıştır. Firmamızda görünen yerlere asılarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için devamlı olarak amaçlarımızın ve taahhütlerimizin görülmesi sağlanmıştır.

     Kalite politikamız, her yıl uygunluğu, etkinliği, amaç ve hedeflerimizin göstergesi olup olmadığı amacı ile gözden geçirilir. Kalite politikamız kontrollü bir dokümandır.

     Amacımız, firmamızı uluslararası boyutta, kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir hizmet üretebilen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli gelişen bir kuruluş haline getirmektir.

  • Firmamızda, görevli her personel kendinden bir önceki prosesin müşterisi olarak tanımlanmıştır. Kaliteden her personel birinci derecede sorumludur ve amacımız problemleri çözmek değil, kaynağında önlemek ve yok etmektir..
  • Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştıracağız, sürekli onları destekleyerek, kalite iyileştirme-geliştirme çalışmalarına katılmalarını sağlayarak onları teşvik edeceğiz.
  • Hedefimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti ve sürekli geliştirme olduğundan, çalışmalarımızdan asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatasızı arayacağız.

PLANLAMA

Kalite Hedefleri

     Firma üst yönetimimiz, kalite politikamıza bağlı olarak kalite hedeflerimizin firmamızdaki tüm bölümlerde oluşturulmasını sağlamıştır. Kalite hedeflerimiz ölçülebilir şekilde mevcut ve hedeflediğimiz durumu gösterecek şekilde tanımlanmıştır. Kalite yönetim sistemimizi, ürün uygunluğunu ve müşterilerimizin memnuniyetlerini sürekli geliştirmek hedeflerimizin temel amacı olarak göz önüne alınmıştır.

Kalite yönetim sisteminin planlanması

     Tespit edildikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynaklar tanımlanmış, bütçeye konmuş, gerekli sorumluluklar verilerek zamanlar belirlenerek planlanma yapılmıştır. Bu planlar ve sonuçları dökümante edilmektedir.